طراحی

 • طراحی وب سایت پلن طلایی

  2,500,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • امکانات پلن نقره ای +
   تولید منو و صفحات نامحدود
   طراحی 8 صفحه پیش فرض
   یک ویکارت هدیه
   سه ماه سئوی رایگان
   3 گیگ فضای هاست
   30 گیگ ترافیک ماهیانه
 • طراحی وب سایت پلن نقره ای

  1,200,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • امکانات پلن برنزی +
   تولید منو و صفحات نامحدود
   طراحی 5 صفحه پیش فرض
   سیستم تیکت دهی
   یک ماه سئوی رایگان
   2 گیگ فضای هاست
   20 گیگ ترافیک ماهیانه
 • طراحی وب سایت پلن برنزی

  750,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • یک سال دامنه ملی رایگان
   یک سال هاست رایگان
   تولید منو و صفحات نامحدود
   طراحی 3 صفحه پیش فرض
   طراحی ریسپانسیو
   1 گیگ فضای هاست
   10 گیگ ترافیک ماهیانه
 • طراحی ویکارت

  280,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • یک سال دامنه ملی رایگان
   یک سال هاست رایگان
   طراحی ریسپانسیو
   پشتیبانی فنی رایگان
   بک آپ گیری منظم