ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی فنی

مشکلات فنی مربوط به میزبانی

 فروش

پاسخگویی به پرسشهای پیش از خرید مشتریان

 حقوقی

واحد دریافت شکایات, پیشنهاد ها و انتقادات

 دامنه

کلیه امور مرتبط با دامنه های ایرانی و بین المللی

 طراحی وب سایت

برنامه نویسی و طراحی وب سایت

 تبلیغات

همکاری با سایت های مرتبط برای تبلیغات زاگرس هاست