سئو

خانه بهینه سازی موتور های جستجوگر

پلن ها

 

 • بررسی صفحات مخرب
 • بررسی لینک های شکسته
 • بررسی چگالی کلمات
 • بررسی کلمات کلیدی
 • بررسی خطاهای فنی
 • آنالیز ریسپانسیو
 • آنالیز بازدید واقعی
 • آنالیز محتوا
 • آنالیز ایندکس های گوگل
 • آنالیز سئوی سیاه
 • بهینه سازی کدهای html
 • بهینه سازی شبکه داخلی
 • بهینه سازی لینک های داخلی
 • بهینه سازی لینک های خروجی
 • بهینه سازی عنواین
 • بهینه سازی زمان لود
 • بهینه سازی تگ های مهم
 • بهینه سازی سرچ تصاویر
 • تهیه map site (نقشه سایت)
 • بهینه سازی google map site
 • بهینه سازی yahoo map site
 • بهینه سازی bing map site
 • ثبت موتورهای جستجوگر
 • ایجاد الگوی انتشار
 • کنترل صفحات فرود
 • مشاوره تولید محتوا
 • مدیریت بک لینک ها
 • مشاوره صفحات جدید
 • کنترل ترافیک داخلی
 • مشاوره تبلیغات بهینه
 • ثبت دایرکتوری های مرجع
 • مدیریت گوگل آنالتیک
 • پشتیبانی تیکتینگ
 • پشتیبانی تلفنی

seo-1

300,000

 • بررسی صفحات مخرب
 • بررسی لینک های شکسته
 • بررسی چگالی کلمات
 • بررسی کلمات کلیدی
 • بررسی خطاهای فنی
 • آنالیز ریسپانسیو
 • آنالیز بازدید واقعی
 • آنالیز محتوا
 • آنالیز ایندکس های گوگل
 • آنالیز سئوی سیاه
 • بهینه سازی کدهای html
 • بهینه سازی شبکه داخلی
 • بهینه سازی لینک های داخلی
 • بهینه سازی لینک های خروجی
 • بهینه سازی عنواین
 • بهینه سازی زمان لود
 • بهینه سازی تگ های مهم
 • بهینه سازی سرچ تصاویر
 • تهیه map site (نقشه سایت)
 • بهینه سازی google map site
 • بهینه سازی yahoo map site
 • بهینه سازی bing map site
 • ثبت موتورهای جستجوگر
 • ایجاد الگوی انتشار
 • کنترل صفحات فرود
 • مشاوره تولید محتوا
 • مدیریت بک لینک ها
 • مشاوره صفحات جدید
 • کنترل ترافیک داخلی
 • مشاوره تبلیغات بهینه
 • ثبت دایرکتوری های مرجع
 • مدیریت گوگل آنالتیک
 • پشتیبانی تیکتینگ
 • پشتیبانی تلفنی
 • قیمت / سالانه
 • 300,000 تومان

seo-2

700,000

 • بررسی صفحات مخرب
 • بررسی لینک های شکسته
 • بررسی چگالی کلمات
 • بررسی کلمات کلیدی
 • بررسی خطاهای فنی
 • آنالیز ریسپانسیو
 • آنالیز بازدید واقعی
 • آنالیز محتوا
 • آنالیز ایندکس های گوگل
 • آنالیز سئوی سیاه
 • بهینه سازی کدهای html
 • بهینه سازی شبکه داخلی
 • بهینه سازی لینک های داخلی
 • بهینه سازی لینک های خروجی
 • بهینه سازی عنواین
 • بهینه سازی زمان لود
 • بهینه سازی تگ های مهم
 • بهینه سازی سرچ تصاویر
 • تهیه map site (نقشه سایت)
 • بهینه سازی google map site
 • بهینه سازی yahoo map site
 • بهینه سازی bing map site
 • ثبت موتورهای جستجوگر
 • ایجاد الگوی انتشار
 • کنترل صفحات فرود
 • مشاوره تولید محتوا
 • مدیریت بک لینک ها
 • مشاوره صفحات جدید
 • کنترل ترافیک داخلی
 • مشاوره تبلیغات بهینه
 • ثبت دایرکتوری های مرجع
 • مدیریت گوگل آنالتیک
 • پشتیبانی تیکتینگ
 • پشتیبانی تلفنی
 • قیمت / سالانه
 • 700,000 تومان

seo-3

1,200,000

 • بررسی صفحات مخرب
 • بررسی لینک های شکسته
 • بررسی چگالی کلمات
 • بررسی کلمات کلیدی
 • بررسی خطاهای فنی
 • آنالیز ریسپانسیو
 • آنالیز بازدید واقعی
 • آنالیز محتوا
 • آنالیز ایندکس های گوگل
 • آنالیز سئوی سیاه
 • بهینه سازی کدهای html
 • بهینه سازی شبکه داخلی
 • بهینه سازی لینک های داخلی
 • بهینه سازی لینک های خروجی
 • بهینه سازی عنواین
 • بهینه سازی زمان لود
 • بهینه سازی تگ های مهم
 • بهینه سازی سرچ تصاویر
 • تهیه map site (نقشه سایت)
 • بهینه سازی google map site
 • بهینه سازی yahoo map site
 • بهینه سازی bing map site
 • ثبت موتورهای جستجوگر
 • ایجاد الگوی انتشار
 • کنترل صفحات فرود
 • مشاوره تولید محتوا
 • مدیریت بک لینک ها
 • مشاوره صفحات جدید
 • کنترل ترافیک داخلی
 • مشاوره تبلیغات بهینه
 • ثبت دایرکتوری های مرجع
 • مدیریت گوگل آنالتیک
 • پشتیبانی تیکتینگ
 • پشتیبانی تلفنی
 • قیمت / سالانه
 • 1,200,000 تومان

seo-4

2,100,000

 • بررسی صفحات مخرب
 • بررسی لینک های شکسته
 • بررسی چگالی کلمات
 • بررسی کلمات کلیدی
 • بررسی خطاهای فنی
 • آنالیز ریسپانسیو
 • آنالیز بازدید واقعی
 • آنالیز محتوا
 • آنالیز ایندکس های گوگل
 • آنالیز سئوی سیاه
 • بهینه سازی کدهای html
 • بهینه سازی شبکه داخلی
 • بهینه سازی لینک های داخلی
 • بهینه سازی لینک های خروجی
 • بهینه سازی عنواین
 • بهینه سازی زمان لود
 • بهینه سازی تگ های مهم
 • بهینه سازی سرچ تصاویر
 • تهیه map site (نقشه سایت)
 • بهینه سازی google map site
 • بهینه سازی yahoo map site
 • بهینه سازی bing map site
 • ثبت موتورهای جستجوگر
 • ایجاد الگوی انتشار
 • کنترل صفحات فرود
 • مشاوره تولید محتوا
 • مدیریت بک لینک ها
 • مشاوره صفحات جدید
 • کنترل ترافیک داخلی
 • مشاوره تبلیغات بهینه
 • ثبت دایرکتوری های مرجع
 • مدیریت گوگل آنالتیک
 • پشتیبانی تیکتینگ
 • پشتیبانی تلفنی
 • قیمت / سالانه
 • 2,100,000 تومان

seo-5

2,800,000

 • بررسی صفحات مخرب
 • بررسی لینک های شکسته
 • بررسی چگالی کلمات
 • بررسی کلمات کلیدی
 • بررسی خطاهای فنی
 • آنالیز ریسپانسیو
 • آنالیز بازدید واقعی
 • آنالیز محتوا
 • آنالیز ایندکس های گوگل
 • آنالیز سئوی سیاه
 • بهینه سازی کدهای html
 • بهینه سازی شبکه داخلی
 • بهینه سازی لینک های داخلی
 • بهینه سازی لینک های خروجی
 • بهینه سازی عنواین
 • بهینه سازی زمان لود
 • بهینه سازی تگ های مهم
 • بهینه سازی سرچ تصاویر
 • تهیه map site (نقشه سایت)
 • بهینه سازی google map site
 • بهینه سازی yahoo map site
 • بهینه سازی bing map site
 • ثبت موتورهای جستجوگر
 • ایجاد الگوی انتشار
 • کنترل صفحات فرود
 • مشاوره تولید محتوا
 • مدیریت بک لینک ها
 • مشاوره صفحات جدید
 • کنترل ترافیک داخلی
 • مشاوره تبلیغات بهینه
 • ثبت دایرکتوری های مرجع
 • مدیریت گوگل آنالتیک
 • پشتیبانی تیکتینگ
 • پشتیبانی تلفنی
 • قیمت / سالانه
 • 2,800,000 تومان

seo-6

3,700,000

 • بررسی صفحات مخرب
 • بررسی لینک های شکسته
 • بررسی چگالی کلمات
 • بررسی کلمات کلیدی
 • بررسی خطاهای فنی
 • آنالیز ریسپانسیو
 • آنالیز بازدید واقعی
 • آنالیز محتوا
 • آنالیز ایندکس های گوگل
 • آنالیز سئوی سیاه
 • بهینه سازی کدهای html
 • بهینه سازی شبکه داخلی
 • بهینه سازی لینک های داخلی
 • بهینه سازی لینک های خروجی
 • بهینه سازی عنواین
 • بهینه سازی زمان لود
 • بهینه سازی تگ های مهم
 • بهینه سازی سرچ تصاویر
 • تهیه map site (نقشه سایت)
 • بهینه سازی google map site
 • بهینه سازی yahoo map site
 • بهینه سازی bing map site
 • ثبت موتورهای جستجوگر
 • ایجاد الگوی انتشار
 • کنترل صفحات فرود
 • مشاوره تولید محتوا
 • مدیریت بک لینک ها
 • مشاوره صفحات جدید
 • کنترل ترافیک داخلی
 • مشاوره تبلیغات بهینه
 • ثبت دایرکتوری های مرجع
 • مدیریت گوگل آنالتیک
 • پشتیبانی تیکتینگ
 • پشتیبانی تلفنی
 • قیمت / سالانه
 • 3,700,000 تومان
 
 

شرایط عمومی پلن های سئوهمراه با گزارش فنی

 • زمان بازدهی ، بسته به نوع پلن از یک ماه تا سه ماه می باشد
 • تغییرات انجام شده به صورت تیکت و ایمیل ارسال میشود
 • ملاک ارزیابی بهینه سازی پایان دوره می باشد
 • بهینه سازی برای سایتهای بدون پشتیبان فنی انجام نمیشود
ssl security
سفارش آنلاین
 

طراحی وب سایتبه همراه 15% تخفیف پلن سئو

 • طراحی ریسپانسیو
 • سرعت لود بالا
 • گرافیک زیبا
 • قیمت محاسباتی
 • تاثیر بالا در مخاطب

تماس بگیرید

ssl security
 

به وبسایت ما خوش امدید

در زاگرس هاست خدمات ویژه ای در اختیار شما قرار میگیرد تا با کمترین دانش طراحی بتوانید سایت خود را راه اندازی کنید .

برای طراحان حرفه ای هاست لینوکس با بیشترین امکانات و دسترسی و برای آماتورها خدمات پشتیبانی به همراه امکانات ویژه از جمله نصب cms ها و افزونه های کاربردی و قالب هدیه را تهیه کرده ایم .

پشتیبانی ما از ثبت دامنه ، اختصاص هاست ، نصب سیستم مدیریت محتوا ، نصب قالب ، معرفی به موتورهای جستجوگر و ده ها خدمات ارزنده دیگر گام به گام همراه شماست .

 
Our official partners